2017 január 18. 11:00
Az EMVA Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) a 2016. december 9. napján megjelent, közbeszerzés dokumentációjával kapcsolatos teendőkről szóló közlemény kiegészítéseként, a jogalkalmazást elősegítendő az alábbi tájékoztatást adja a támogatást igénylőknek, kedvezményezetteknek.

Amennyiben a támogatást igénylő avagy kedvezményezett által a hivatkozott IH közlemény szerint  a www.palyazat.gov.hu weboldalon, avagy az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (továbbiakban: EPTK) felületen (https://eptk.fair.gov.hu) megkísérelt regisztráció, illetve közbeszerzési dokumentumfeltöltés nem volt sikeres, úgy a közbeszerzési dokumentumok feltöltéséhez előírt regisztrációt lehetővé tevő iktatást az IH hajtja végre az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (továbbiakban: EMIR) történő nyilvántartásba vétellel.  

A regisztrációhoz a támogatást igénylő, vagy a kedvezményezett részéről az alábbi adatok megadása szükséges az IH részére:

természetes személy esetén:

név,

adószám,

székhely,

levelezési cím),

jogi személy esetén:

név,

adószám,

cégjegyzékszám,

székhely,

levelezési cím.

Az IH által elvégzendő ügyféliktatáshoz a fenti adatok videkfejlesztés@me.gov.hu e-mail címre történő továbbítása szükséges.

Az IH által végrehajtott EMIR iktatás megtörténtét követően, a támogatást igénylő avagy kedvezményezett az elvégzett iktatásról és az általa így már a hivatkozott közlemény alapján végrehajtható EPTK regisztrációról, majd dokumentumfeltöltésről tájékoztatást kap.

Kapcsolódó pályázatok