Az Ausztria és Magyarország közötti határon átnyúló együttműködés hosszú történelemre tekint vissza. Az országok már az INTERREG IIA-Phare CBC 1995-1999 közötti, illetve az INTERREG IIIA-Phare CBC 2000-2006 közötti programjaiban is részt vettek. A közös határtérségben ezen programok segítségével a határokon átnyúló együttműködés felerősödött.

A program átfogó stratégiai célkitűzése a határterület gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztésének támogatása, valamint a regionális egyenlőtlenségek csökkentése a határon átnyúló együttműködés eszközei által. A közös tevékenység végrehajtásának és a belső források fenntartható használatának támogatása által a határ menti program hozzájárul egy jóléti térség kialakításához, melyet kulturális és ökológiai változatosság és lakóinak magas életszínvonala jellemez.

A programban támogatandó prioritások:

1. Prioritás: Innováció, integráció és versenyképesség

Célkitűzések Tevékenységek
A gazdasági együttműködés támogatása
 • kutatás és fejlesztés
 • KKV együttműködés és marketing
 • szabadidős tevékenységek, turizmus és kulturális örökség fejlesztés
 • business to business tevékenységek
 • klaszterek és területek fejlesztése
A munkaerő tartós növekedésének fokozása
 • munkaerő-piaci együttműködés
 • humán erőforrás menedzsment (oktatás, képzés, képesítés)
 • társadalmi integráció és esélyegyenlőség
A szociális infrastruktúra és közszolgáltatások minőségének biztosítása
 • szociális és egészségügyi szolgáltatások, vészhelyzet menedzsment
 • közszolgáltatások

2. Prioritás: Fenntartható fejlődés és elérhetőség

Célkitűzések Tevékenységek
Az ökomobilitás, közlekedés és regionális elérhetőség javítása
 • logisztika, információs és kommunikációs rendszerek
 • határon átnyúló összeköttetések és regionális elérhetőség
A határon átnyúló kormányzati rendszer erősítése
 • önkormányzatok együttműködése
 • területfejlesztés a mezőgazdasági és városi övezetekben
 • people-to people tevékenységek
 • regionális és helyi határon átnyúló együttműködési hálózatok
A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása
 • bioszfére menedzsment
 • megújuló energia és energiahatékonyság
 • kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás és hulladék menedzsment
 • környezetvédelem és környezeti tudatosság

3. Prioritás: Technikai segítségnyújtás

A jogosult határterület: Ausztriában Burgenland, Bécs, Wiener Umland-Südteil (Bécs környéke - déli terület) NUTS III térsége, Magyarországon Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék. A közvetlenül szomszédos NUTS III -egységek, Niederösterreich-Süd (Alsó-Ausztria déli terület) és Oststeiermark (Kelet-Stájerország) az 1080/2006/EK rendelet 21. paragrafusának értelmében a 20%-os rugalmassági szabályba esnek, a határhoz való földrajzi közelségük és a kétoldalú határterülethez való erős kapcsolódásaik által

Támogatási források a teljes programidőszakra:

Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatási forrás: 82 280 309 Euro

Hazai társfinanszírozás mértéke: 18 584 114 Euro

 

A pályázati lehetőségekről és feltételekről kérjük, tájékozódjon a program weboldalán: www.at-hu.net

 

A program Irányító Hatósága: R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH, Eisenstadt

Nemzeti Hatóság: Miniszterelnökség

A programnyitó rendezvényre 2008. január 25-én került sor az ausztriai, burgenlandi Oslip városkában.