Az audit hatóság feladatai:

  • kijelölési audit jelentés elkészítése és vélemény kiadása
  • audit stratégiák és éves ellenőrzési tervek megalkotása és rendszeres felülvizsgálata,
  • rendszerellenőrzések és projektek mintavételes ellenőrzésének végrehajtása,
  • éves ellenőrzési jelentések és éves vélemények összeállítása,
  • éves elszámolások vizsgálata
  • éves beszámolási kötelezettség teljesítése az Európai Bizottság felé
  • záró audit jelentések elkészítése és zárónyilatkozatok kiadása.

 

Az audit hatóság honlapja: http://eutaf.kormany.hu/