2009 július 3. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy megjelent a TÁMOP-1.1.1-09/1 (konvergencia régiók), illetve TÁMOP-1.1.1-09/2 (KMR) jelű, „Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja” című pályázat.

Legalább félezer
akadálymentesített munkahely létrejöttéhez járulhat hozzá az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának most meghirdetett,
csaknem 900 millió forintos keretösszegű pályázata. A kiírás célja, hogy a
korábban a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és
foglalkoztatásának segítésére indított európai uniós programban részt vevők
számára megteremtsék az újbóli elhelyezkedés fizikai és infrastrukturális
feltételeit is.

A konstrukció keretében a termelő,
szolgáltató létesítményeknek a megváltozott munkaképességű munkavállaló
foglalkoztatásával összefüggő átalakítására, fizikai és infokommunikációs
akadálymentesítésére, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához
szükséges eszközök, berendezések beszerzésére és átalakítására, valamint a
megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely
és a munkaeszközök korszerűsítésére igényelhető uniós
támogatás.

A pályázati kiírás keretében azok
a munkaadók pályázhatnak uniós forrásra, amelyek a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001
azonosítási számú kiemelt projektbe bevont, megváltozott munkaképességű
munkavállalót foglalkoztatnak, illetve azon megváltozott munkaképességű
munkavállalóknak, akik e projekt keretében önfoglalkoztatóvá
válnak.

A pályázat teljes keretösszege 897
millió 960 ezer forint, amelyből 176 millió 100 ezer forint a
Közép-magyarországi, 721 millió 860 ezer forint pedig a hat másik régióban
használható fel. Az elnyerhető támogatás összege legalább 400 ezer Ft és
legfeljebb 25 millió forint, a támogatás mértéke pedig a projekt összes
elszámolható költségének 100 százaléka lehet.

A pályázatok benyújtására 2009.
augusztus 3. és 2011. július 31. között van lehetőség.