A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Svájci-Magyar Együttműködési Program 8. prioritási területének meghívásos pályázati felhívását 2011. július 16-án hirdette meg, mely területen összesen 13 millió svájci frank támogatás nyújtható.

A program jellegéből adódóan a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 348/2007. (XII.20.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1 pontja alapján a Kormány által prioritást élvező projekt(ek)ről projektbeazonosítás történhet, jelen esetben a 1240/2011. (VII. 15.) Korm. határozat értelmében a Gyógyszerészeti, Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) jogosult pályázatot benyújtani ezen prioritási területre. Az előzetes nevesítés szükséges, de nem elégséges előfeltétele a projekt támogatásának, így nem eredményezi a támogatási szerződés megkötésének kötelezettségét.

A pályázat célja a lakosság általános egészségügyi állapotának javítása a kiválasztott hátrányos helyzetű kistérségekben Észak- Alföld és Észak-Magyarország régiókban, különös tekintettel a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokra, mint a Roma kisebbség, a gyermekek és az idősek.

A pályázat elbírálása kétfordulós eljárás keretében zajlik, az első fordulóban beérkezett pályázat hazai értékelése 2011 augusztusában lezajlott, jelenleg a pályázat svájci oldali értékelése zajlik. Amennyiben a pályázat sikeresen továbbjut az első fordulón, végleges programtervezet benyújtására kerülhet sor, melynek már tartalmaznia kell az összes szükséges háttéranyagot. Az első fordulóban elért pozitív eredmény nem jelent automatikus sikert a második fordulóban.