(Összefoglaló)

2014 és 2020 között az uniós források elosztásában döntő hangsúlyt kap a gazdaságfejlesztés, ezen belül a vállalkozástámogatás. A beavatkozások pontos kialakításához, az allokálandó források mértékének meghatározásához és az elvárható eredmények reális becsléséhez szükséges annak ismerete, hogy a korábbi hasonló támogatások milyen eredményekre vezettek. A KKV-k komplex technológiafejlesztését célzó támogatások hatásainak megítélésére a nagyszámú kedvezményezett miatt elsősorban statisztikai/ökonometriai módszerek alkalmasak, ezért született meg jelen hatásvizsgálat is, amely a pályázati adatokat tartalmazó EMIR és a vállalatok gazdálkodási adatait tartalmazó NAV adatbázis összekapcsolása nyomán létrejött adatok elemzésével vált lehetségessé.

Az alábbi linken a Budapest Intézet 2013 májusában elkészített elemzésének összefoglalóját olvashatják, amely négy fő célt tűzött maga elé. Összevetette a támogatott és nem támogatott KKV-k jellemzőit, feltárta a támogatott vállalkozások pályázási szokásait, vizsgálta, hogy milyen vállalati mutatók jellemzőek a támogatott vállalkozásokra, valamint három különböző becslési eljárást is alkalmazva elvégezte a hatásvizsgálatot, azaz megbecsülte a beavatkozásnak a vállalkozások különböző teljesítménymutatóira gyakorolt hatását – kontrollálva olyan vállalkozásokkal és azok teljesítményével, melyek nagyon hasonlóak a támogatottakhoz, de nem kaptak támogatást uniós forrásból.