A késedelemben lévő projektek listájának összeállításának módszertana
A késedelemben lévő projektek listája az uniós támogatások adatait tartalmazó informatikai rendszerben rögzített információkból került összeállításra. A késedelem megállapításakor a projekt hatályos támogatási szerződésében rögzített, 2015. év adott negyedévének végén elérendő kifizetési terv és a 2015. évben havonta elvégzett mérés időpontjáig történő kifizetési tény érték különbözete került figyelembevételre.

A tényleges kifizetési érték a kifizetett számlák értékének, a kifizetett előleg értékének és a bennálló (feldolgozás alatt lévő) számlaállomány értékének összeadásával került meghatározásra.

A lista nem tartalmazza a záró beszámolót már benyújtott projekteket, csakúgy, mint az egyszeri elszámolással tervező projekteket, ahol a támogatási szerződés megkötése a mérési időpontot megelőzőt egy éven belül történt.

Amennyiben egy projekt a támogatási szerződésének olyan módosítását kezdeményezte, amelynek elfogadásával a listáról lekerülne, akkor a listáról csak a jóváhagyást követően, a módosítás informatikai rendszerben történő rögzítését követően fog törlődni.

A lista a fenti módszertan alapján havonta kerül frissítésre.