A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koordinációs Irányító Hatóság megbízásából készült értékelést a Viteco Kft. és a Terra Studio Kft. szakértői a Revita Alapítvány módszertani szakértőinek bevonásával végezték.

Az értékelés két fő célt fogalmazott meg. Egyik fő célja a kerékpáros fejlesztések eredményeinek, tapasztalatainak összegyűjtése és bemutatása, ezért mindazon projekteket vizsgálta, melyek a kerékpáros közlekedés infrastrukturális vagy kulturális feltételeinek erősítéséhez, megteremtéséhez járultak hozzá. Az értékelés másik fő célja az aktív településeken a teljes kerékpáros rendszer kiépítéséhez, a kerékpárosbarát város kialakulásához szükséges igényekre vonatkozó következtetések megfogalmazása volt.
A vizsgálat keretében a 2007. január 1. és 2012. február 29. között pozitív támogatási döntésben részesített hazai és uniós projektek időközi értékelése történt meg.

Az értékelés – egyebek közt – választ ad arra, hogy:
•         a közösségi és hazai támogatások a vizsgált projektek révén mennyiben járultak hozzá Magyarország kerékpáros közlekedési és kerékpáros turisztikai céljainak eléréséhez,
•         a Kerékpáros Magyarország Program (KMP) egyes célkitűzései hogyan jelentek meg a különböző operatív programokban, s a KMP céljai hogyan teljesültek ezeken a programokon keresztül,
•         az egyes projektek mennyire voltak hatékonyak és hatásosak, mennyire szolgálták a szükségleteket, hogyan illeszkedtek a települések városfejlesztési stratégiájába és fejlesztéspolitikájához, illetve, hogy
•         az intézményrendszer szereplői, a megvalósítás szabályozási környezete mennyire segítette, vagy akadályozta a jó projektek kidolgozását, támogatását, s mely területeken kell beavatkozni a hatékonyság javításához.

Mindezek a vizsgálatok, és az ezek alapján levonható következtetések hozzájárulnak ahhoz, hogy a következő, 2014-2020-as programozási periódusban hatékonyabb kerékpárosbarát fejlesztéspolitika valósulhasson meg.