A 2007-2013-as hazai fejlesztési programok félidei értékeléseinek eredményeit hasznosító szintézis átfogó képet ad az Új Magyarország Fejlesztési Terv előrehaladásáról, valamint iránymutatással szolgál a 2011-13-as és a 2014 utáni időszak tervezésére és végrehajtására vonatkozóan annak érdekében, hogy javuljon az EU-s források felhasználásának hatékonysága és eredményessége.

A szintézisjelentés hosszú távra meghatározott célja a fejlesztési programok végrehajtásának eddigi tapasztalatait bemutatva és felhasználva segítse a rendelkezésre álló EU-s források hatékonyabb és eredményesebb felhasználását, az új gazdaságpolitikai környezethez igazodóan.

A jelentés rövid távú célja az volt, hogy összegezze és szintetizálja az OP félidei értékelések eredményeit, alapot szolgáltasson és javaslatokat fogalmazzon meg a 2011-2013-as, valamint a 2013 utáni időszak végrehajtásának tervezéséhez kapcsolódóan, valamint az esetlegesen szükséges, operatív programokat érintő változtatásokra, illetve a végrehajtásért felelős intézményrendszer stratégiavezérelt fejlesztésére vonatkozóan.

Az NFÜ megbízásából a KPMG Hungária Kft. készítette el a szintézisjelentést 2011 májusában.