A jól működő vállalkozások a gazdaság eredményes működésének fontos pillérét jelentik, ezért a 2007-2013-as fejlesztési ciklusban jelentős támogatási forrásokra pályázhattak Magyarországon a vállalkozók. A vállalati támogatások eredményei közül jelen kiadványban azt vizsgáltuk meg, hogy hogyan alakult a támogatást elnyert vállalkozásokban az ott dolgozók létszáma.

A magyarországi vállalkozások között jellegzetes csoportot alkotnak a közszektoron kívüli, 10-250 főt alkalmazó, önállóan működő hazai vállalkozások, a 10 fő feletti KKV-k. 2013-ban 22 276 vállalkozás tartozott ebbe a csoportba és éves átlagban 575 ezer alkalmazottat foglalkoztattak, ami az összes, 10 fő feletti vállalkozásokban alkalmazottak 34%-a. Elemzésünkben különböző szempontokból vizsgáltuk a vállalatcsoporton belüli támogatásokat (megoszlás nemzetgazdasági ágak szerint, területi szempontok alapján) annak érdekében, hogy minél megalapozottabb következtetésekre juthassunk az elemzés fókuszában levő problémakör, a támogatott 10 fő feletti KKV-k létszámalakulása tekintetében.