2016 december 9. 08:30
A projektek megvalósítása során, a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén a kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 86-87. §-okban szabályozott eljárásrend alapján, a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól, avagy az okok tudomásra jutásától számított 8 napon belül kérheti a mérföldkövek teljesítési határidejének módosítását.

A 272/2014. (XI.15.) Korm. rendelet 86. § (4) bekezdés b) pontja szerint nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha a kedvezményezett által vállalt projekt szintű mérföldkövek elérése késik a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest, de ez – 3 hónapot meg nem haladóan – nem érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja szerint a projekt fizikai befejezésének, továbbá a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje nem módosítható a felhívásban rögzített végső határidőn túl, továbbá amennyiben a felhívás kifizetési igénylés benyújtására (pl. első kifizetési igénylés) külön határidőt rögzít, az továbbra is betartandó.

A módosításra az MVH honlapon elérhető e-ügyintézés felületre belépve, a „Hivatal részére küldendő iratok” menüpont alatt, a támogatói okirat iratazonosítójára (vonalkódra), vagy iktatószámra hivatkozva, a „Támogatói Okiratra vonatkozó változásbejelentés” kategóriában van lehetőség. A módosításhoz szükséges a támogatási kérelemben megadott mérföldkő sorszámára történő hivatkozás, az új időpont megadása és a változás indokait tartalmazó dokumentum felcsatolása.

Kapcsolódó pályázatok