2018 december 6. 08:30
A kiemelt projekt megvalósítása révén korszerű, gyakorlati oktatásra is alkalmas képzőhely kialakítására kerül sor digitális- és VR technológiák, szimulátorok, járművek, egyéb fejlett technológiai szintet képviselő eszközök oktatási célú felhasználásával.

A képző központ egyrészt végzi az ágazati munkaerő-piaci igények folyamatos mérését, ezen igényeknek megfelelő képzéseket, képzési szolgáltatásokat nyújt.

A kiemelt projektben sor kerül továbbá a képzési központ működését, folyamatait segítő olyan informatikai rendszer kialakítására, módszertani fejlesztésekre, amelyek alkalmasak lesznek további ágazatok képző központjainak működését támogatni.

A kiemelt projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. alkotta konzorcium valósítja meg.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft.

A támogatási kérelem benyújtására 2018. december 12. 9.00-tól 2019. január 30. 12.00 óráig van lehetőség.