A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-a, továbbá az egyes tervek, programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján a hivatkozott program esetében fennáll a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatának és értékelésének kötelezettsége.
A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § alapján nyilvánosságra hozzuk az INTERREG VI-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG Program kidolgozásához kapcsolódó környezeti vizsgálati jelentés egyeztetési változatát magyar, valamint tájékoztatásul mellékeljük a Program aktuális változatát angol nyelven, melyeket az alábbi linken érhet el:https://interreg-rohu.eu/hu/proceduralis-keret/

Kérjük, a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeit, illetve esetleges módosítási javaslatait magyar vagy angol nyelven 2022. április 30-ig szíveskedjen megküldeni a következő e-mail címre: