A 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály ((EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet) szerint a Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alap Pluszból, a Kohéziós Alapból, az Igazságos Átmenet Alapból és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapból, valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból, a Belső Biztonsági Alapból és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközből finanszírozott operatív programok esetében minden tagállamnak kötelező kijelölnie irányító hatóságot és ellenőrző hatóságot, valamint kötelező monitoring bizottságok működtetése. A kötelezően kijelölendő szerveken felül a tagállam kijelölhet koordináló szervezetet és közreműködő szervezeteket. Az igazoló hatóság feladatait ebben az időszakban már elláthatják az irányító hatóságok is, de a tagállam dönthet úgy, hogy továbbra is különálló igazoló hatóságot működtet.

Magyarországon az intézményrendszer felépítése a következő:

  • Az irányító hatóságok a szakminisztériumokban, a Miniszterelnöki Kabinetirodán, illetve a Miniszterelnökségen kerültek felállításra.
  • Az igazoló hatóság a Magyar Államkincstár szervezetében működik.
  • Az audit hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el, melyet a Pénzügyminisztérium felügyel.
  • A koordináló szervezet feladatait a Miniszterelnökség látja el.
  • Közreműködő szervezet két operatív programban (Magyar Halgazdálkodási OP Plusz valamint Terület- és Településfejlesztési OP Plusz) működik, a feladatot a Magyar Államkincstár látja el.

Az operatív programok végrehajtásában fontos szerepet játszik az Európai Bizottság.

Központi honlapja: http://ec.europa.eu/index_hu.htm