A „ne okozz jelentős kárt” (angolul: Do No Significant Harm, azaz DNSH) elvet a 2020-ban megjelent taxonómiai rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról) vezette be. Lényege, hogy olyan tevékenység ne kapjon európai uniós forrásból támogatást, ami a taxonómiai rendeletben meghatározott 6 környezeti célkitűzés (éghajlatváltozás mérséklése, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, körforgásos gazdaságra való átállás, szennyezés megelőzése és csökkentése, biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) bármelyikének jelentős megsértésére vezetne, és ezzel jelentős környezeti kárt okozna.

A taxonómiai rendelet előírásai alapján DNSH-elemzések készültek a 2021-2027 közötti időszakban az Európai Unió támogatásával megvalósuló operatív programokról.

 

Operatív Programok DNSH-elemzései
A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) DNSH elemzésének eredményei
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) DNSH elemzésének eredményei
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) DNSH elemzésének eredményei
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) DNSH elemzésének eredményei
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) DNSH elemzésének eredményei
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) DNSH elemzésének eredményei
A Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz) DNSH elemzésének eredményei