2016 november 22. 15:00
Az EMVA-ból finanszírozott egyes intézkedések esetén a pályázati felhívások rögzítik a minőségrendszerben való részvételt, mint tartalmi értékelési szempontot a kiválasztási kritériumok között. Ennek megfelelően, ha a támogatást igénylő részt vesz valamely a felhívás által meghatározott minőségrendszerben, többletpontban részesül.

A felhívásokban megjelölt, elfogadott minőségrendszerek a Vidékfejlesztési Program alapján kerültek meghatározásra. Az Európai Bizottság állásfoglalása értelmében azonban az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti elismert nemzeti minőségrendszer Magyarországon még nincs – bár a vonatkozó szabályozás előkészítése folyamatban van – az érintett felhívásokban az eddig felsorolt nemzeti minőségrendszerek nem vehetők figyelembe.

 

Fentiek alapján többletpontként figyelembe vehető európai uniós minőségrendszerek azok, amelyek keretében az előállított termék megfelel az alábbiaknak:

  • az 1151/2012/EU rendelet minőségre utaló választható kifejezések (kivéve az 1151/2012/EU rendelet 31. és 32. cikk) rendszerének (a földrajzi árujelző oltalommal rendelkező termékek, illetve a hagyományos különleges termékek az EU-s regiszterben „Door” adatbázis elvárásainak), vagy
  • szeszes italok esetében a 110/2008/ EK rendeletnek megfelelő termék szerepel az EU „Spirits” regiszterben, vagy
  • a borra vonatkozó 1308/2013/EU tanácsi rendelet II. része, II. címe I. fejezetének I a. szakaszának (a forgalomba hozatali engedély az EU-s regiszterben (E-bacchus) szereplő, oltalom alatt álló eredet-megjelölés, vagy földrajzi jelzés használatát teszi lehetővé).

A fentieknek megfelelően a felhívásokban a tartalmi értékelési szempontoknál a lábjegyzet a következő mondatra módosul:

 „Elfogadott minőségrendszerek: A 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bekezdés a) i. iii. iv. és v. pontja szerinti minőségrendszerek.”

A módosítás az alábbi felhívásokat érinti:

- VP-3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
- VP-2-4.1.3.1.-16 - Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
- VP-2-4.1.3.2.-16 - Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
- VP2-4.1.3.3-16 - Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
- VP5-4.1.3.4-16 - Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése
- VP2-4.1.1.1-16 - Állattartó telepek korszerűsítése
- VP2-4.1.1.2-16 - Baromfitartó telepek korszerűsítése
- VP2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
- VP2-4.1.1.4-16 - Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
- VP2-4.1.1.5-16 - Sertéstartó telepek korszerűsítése
- VP2-4.1.4-16 - Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
- VP3-14.1.1.-16 - A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás