2017 április 10. 10:45
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy mivel az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak kezdetéig a Magyar Államkincstár nem fejezte be a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásaira beérkezett támogatási kérelmek ellenőrzését, lehetőséget biztosít arra, hogy az egységes kérelem keretében azon támogatást igénylők is igényelhessenek kifizetést, akiknek a támogatási kérelme az egységes kérelem benyújtásáig nem került elbírálásra.

A kifizetési igénylés fentiek szerinti benyújtására az alábbi pályázati felhívások esetében van lehetőség:

  • VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása
  • VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
  • VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
  • VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
  • VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
  • VP-4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
  • VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
  • VP4-10.2.1.1.-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a kifizetések teljesítésére csak a támogatói döntés meghozatalát, a támogatói okirat hatálybalépését követően kerülhet sor.

Egyebekben az egységes kérelem benyújtására vonatkozó további szabályokat az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló a 10/2017. (III. 17.) MvM rendelet tartalmazza.