A 2014-2020-as programidőszak kohéziós politikájának fő vezérelve az eredményközpontúság, ezért az uniós szabályozás olyan fejlesztési programok tervezését várta el a tagállamoktól, melyek világosan meghatározott eredményeket tűznek ki figyelembe véve az európai, a nemzeti és a regionális igényeket. A tervezést támogató ex ante értékeléseknek ezért kiemelt feladata volt az, hogy a végleges operatív program egyértelműen leírja a program beavatkozási logikáját és kimutassa az Európa 2020 stratégiához történő hozzájárulását.

A 2014-2020-as operatív programok esetében az ex ante értékelés az alábbi fő témákat elemezte:

  • a program stratégiája
  • indikátorok, monitoring és értékelés
  • a forrásallokáció konzisztenciája
  • az Európa 2020 stratégiához való hozzájárulás
  • a stratégiai és környezeti vizsgálat

Az Európai Bizottság által elfogadott 2014-2020-as operatív programok ex ante értékelései alább olvashatók: