Innováció, fenntarthatóság és társadalmi befogadás - Felkészülés a 2021-2027-es időszakra
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Monitoring és Értékelési Főosztálya szervezésében 2019. november 21-22-én Budapesten került megrendezésre a 8. Nemzetközi értékelési és monitoring konferencia az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben. A konferencia ez alkalommal magyar-lengyel együttműködés keretében valósult meg, a rendezvényt magyar részről Perényi Zsigmond, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, míg lengyel részről Jerzy Kwieciński beruházási és gazdasági miniszter és Grzegorz Puda államtitkár nyitotta meg. A szakmai rendezvényen előadóként – a lengyel és a magyar szakértőkön túl – többek között az Európai Bizottság főigazgatóságainak, a tagállamoknak értékelésben és monitoringban jártas szakemberei, valamint az OECD és az Európai Beruházási Bank vezető munkatársai is részt vettek. 

Az értékelés és monitoring a vezetői döntéshozatal alapvető eleme, fontos eszköz annak megítélésében, hogy mi működött jól, és mi az, ami újratervezést igényel. A rendezvény célja a nemzetközi tapasztalatcserén túl az volt, hogy a tényalapú értékelések révén felhalmozott tapasztalat is beépüljön a következő időszak terveibe. Az értékeléseknek különösen fontos a szerepe jelenleg, amikor a tagországok a 2021-2027-es operatív programokat tervezik. Ennek során számos szempontot, így az EU tervezett új szabályozását és elvárásait, a tagállami ágazati és területi igényeket is figyelembe kell venni.

A konferencia középpontjában ez alkalommal az innováció, a fenntarthatóság és a humán fejlesztések értékelései álltak, e három témakör köré szerveződtek a konferencia értékelési tárgyú előadásai. A rendezvény ezen túl célzottan foglalkozott a fejlesztések nyomon követését szolgáló monitoring rendszerek kérdéseivel is. Workshopok keretében a résztvevőknek lehetőségük nyílt mélyebben megismerni az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Európai Szociális Alap fejlesztéseiből következő hatások értékelésének módszertani technikáit. A hatásértékelési workshopokat a lengyel IDEA Institute http://ideaorg.eu/en.html nemzetközileg elismert értékelői, valamint az EU Bizottság Joint Research Institute https://crie.jrc.ec.europa.eu/ trénerei vezették.

A 2019-es Nemzetközi Értékelési és Monitoring Konferencián 18 európai országból több, mint 190 fő vett részt, közöttük 70 külföldi szakértő. Az Európai Bizottság értékelői hálózatának tagjai mellett a magyarországi államigazgatás és az értékelői szakma képviseltette magát.

A konferencia programja és az elhangzott előadások letölthetők az alábbiakban.

8th International Evaluation and Monitoring Conference
21-22 November 2019

Innovation, Sustainability and Social Inclusion – Preparing for EU 2021-2027
 

The Department for Monitoring and Evaluation of the Ministry for Innovation and Technology (responsible for the central coordination of the European Structural and Investment Funds management in Hungary) held its 8th annual international evaluation and monitoring conference in Budapest in cooperation with the European Commission. This year the event was organised in a Polish-Hungarian cooperation: the conference was opended by Zsigmond Perényi, State Secretary in charge of EU Developments on the part of the Ministry for Innovation and Technology, while Minister Jerzy Kwieciński on behalf of the Polish Ministry for Investment and Economic Development and  Grzegorz Puda State Secretary on representing the Polish Ministry of Funds and Regional Policy welcomed attendees of the conference. Besides the Polish and Hungarian speakers, evaluation and monitoring experts representing the European Commission (DG Regio, Employment and Climate and Environment), the member states, the OECD and the European Investment Bank made their contributions as well.

Evaluations and monitoring are key management tools for learning of what has worked well and what should be re-designed in policy making. The aim of the conference was to enhance effective preparations for 2021-2027 by presenting the results of evidence-based evaluations besides facilitating international discussion. The role of evaluations is particularly important currently when EU Member States are planning their Operational Programmes for the new 2021-2027 programming period.  In doing so they are considering a number of factors including EU’s new regulations and requirements, national sectoral and territorial needs and capacities.

This year the main focus of the conference was on evaluations of three key development areas: innovation, sustainability and social inclusion. Nevertheless monitoring issues such as data security and connecting databases were also discussed. Participants had the opportunity to deepen their knowledge on impact evaluation methods at workshops for ERDF and ESF programmes respectively. Counterfactual impact evaluation workshops were faciliated with the contribution of high level experts of the Polish IDEA Institute http://ideaorg.eu/en.html and the European Commission’s Joint Research Centre https://crie.jrc.ec.europa.eu/.

The conference brought together 70 international guests out of more than 190 participants representing 18 European countries, among them members of the European Commission’s Evaluation Networks, the Hungarian public administration and evaluation experts.

The conference programme and the presentations are available below:

Kapcsolódó dokumentumok