Értékelés és monitoring a 2014-2020-as programidőszak küszöbén

Az Európai Strukturális és Beruházási Alapok magyarországi központi koordinációjáért felelős Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztálya az Európai Bizottsággal együttműködésben 5. alkalommal rendezte meg nemzetközi értékelési és monitoring konferenciáját Budapesten. A konferencia célja az volt, hogy hozzájáruljon a 2014-2020-as értékelési és monitoring tevékenység eredményes előkészítéséhez nemzetközi szintű tapasztalatcsere megrendezésével. Ennek érdekében a konferencia fókuszában a 2014-2020-as programidőszak monitoring és értékelési rendszerével kapcsolatos bizottsági elvárások és tagállami kihívások voltak. A tematikus értékelések mellett a hatásvizsgálatok módszertani kérdései, a fejlesztési programok kommunikációjának jó gyakorlatai, a kohéziós politika pénzügyi végrehajtásáról készült elemzések eredményei kerültek bemutatásra és megtárgyalásra.

Ebben az évben az Európai Bizottság négy főigazgatóságának (Regionális, Foglalkoztatási, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi), a tagállamoknak és nemzetközi szervezeteknek, mint például az OECD, az Európai Fejlesztési Bank és a Világbank értékelésben és monitoring tevékenységben jártas meghívott szakemberei számoltak be munkájuk aktuális kihívásairól, értékeléseik és elemzéseik legfontosabb tapasztalatairól.
A konferencián 160 fő vett részt, akik közül több, mint 70 külföldi szakértő érkezett 20 ország képviseletében (az Európai Unió tagállamaiból és az Egyesült Államokból). Az Európai Bizottság értékelői hálózatának tagjai mellett a magyarországi államigazgatás, a tudományos élet és az értékelői szakma képviseltette magát.

Az alábbiakban letölthető a konferencia programja és az elhangzott előadások.

Evaluation & Monitoring For an Improved New Round in 2014‐2020 – Budapest, 16‐17 October 2014

5th International Evaluation & Monitoring Conference

The Department for Monitoring and Evaluation of the Hungarian Prime Minister’s Office – responsible for the central coordination of the European Structural and Investment Funds management in Hungary, in cooperation with the European Commission, held its 5th international evaluation and monitoring conference in Budapest. The main aim of the
conference was to contribute to the successful preparation of the EU Members States’ evaluation and monitoring activities for the new 2014-2020 programming period by facilitating international discussion. Therefore the conference programme focused on Commission requirements and Member States’ challenges related to the monitoring and evaluation systems of the 2014-2020 round. Besides thematic evaluations and analyses, the methodological issues of impact and counterfactual evaluations, good practices of EU Regional Policy communication, as well as the efficiency of programmes were discussed.

Invited experts in evaluation and monitoring from the European Commission (Directorates-General Regio, Employment, Agriculture and Environment), from Member States and international organizations like the World Bank, the OECD and the EIB, etc. presented on their current activities, challenges and major evaluation and monitoring experiences gained so far.
70 international guests out of the 160 participants represented 20 countries all over Europe and the USA, among them members of the European Commission’s Evaluation Networks, the Hungarian public administration and evaluation experts as well as academics.

The conference presentations and the programme are available below:

Kapcsolódó dokumentumok