A 2014-2020 időszak operatív programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata 3. szakasz: A partnerségi észrevételek figyelembe vételével elkészített környezeti jelentések és közérthető összefoglalók közzététele

 

A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (továbbiakban SKV) feladata a tervdokumentumok környezeti és ezzel összefüggő társadalmi hatásainak előrejelzése és értékelése, elsősorban az ország környezetvédelmi céljainak megvalósulása és a fenntartható fejlődés irányába történő elmozdulás szempontjából. Az SKV elvégzését Európai 2001/42 EK irányelv írja elő, hazai szabályozását a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet tartalmazza. A 2014-20-as időszak európai uniós forrásainak felhasználását célzó 6 operatív program (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, Terület és Településfejlesztési Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) várható környezeti teljesítményét bemutató környezeti jelentések elkészítésére közbeszerzési eljárás keretében az Öko Zrt. kapott megbízást.

A stratégiai környezeti vizsgálat tartalmát meghatározó tematika és projektterv 2013. augusztustól, a környezeti jelentések első változatai 2013. december 3. óta folyamatosan elérhetők a http://palyazat.gov.hu/2014_2020_skv_partnersege honlapon. Partnereink észrevételeiket az skv2014-2020partner@nfu.gov.hu email címre küldhették. A beérkező észrevételeket, az SKV fórumokon elhangzó javaslatokat az ÖKO Zrt szakértői feldolgozták, és ezek figyelembe vételével elkészítették az egyes operatív programokról szóló környezeti jelentések itt olvasható változatát. A környezeti jelentések kapcsán az SKV szakértők több lépésben is egyeztettek az operatív programok tervezőivel, majd az elkészült környezeti jelentéseket teljes terjedelmükben megkapták a tervezők. A közérthető összefoglalókat az operatív programokkal együtt benyújtottuk az Európai Bizottságnak.

 
A benyújtott operatív programok a http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29 oldalon olvashatók. Az SKV partnerségi folyamat során beérkezett észrevételeket, javaslatokat bemutató partnerségi összefoglaló, az operatív programok tervezéséhez kapcsolódó környezeti jelentések, és a jelentések legfontosabb megállapításait, javaslatait tartalmazó közérthető összefoglalók az alábbi hivatkozásokról tölthetők le:

2014-2020 operatív programokról készült környezeti jelentések:

-   Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés 
-   Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés 
-   Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés 
-   Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés 
-   Terület és Településfejlesztési Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés
-   Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés

-   Vidékfejlesztési Program kapcsán készült környezeti jelentés

2014-2020 operatív programokról készült környezeti jelentések közérthető összefoglalói:

-   Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés közérthető összefoglalója
-   Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés közérthető összefoglalója
-   Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés közérthető összefoglalója
-   Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés közérthető összefoglalója
-   Terület és Településfejlesztési Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés közérthető összefoglalója
-   Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kapcsán készült környezeti jelentés közérthető összefoglalója

2014-2020 időszak operatív programok SKV partnerségi összefoglalója

Operatív Program módosításához kapcsolódó SKV közlemények