AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT OPERATÍV PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS STRATÉGIA KÖRNYEZETI VIZSGÁLATOK (SKV)

 A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (továbbiakban SKV) feladata a tervdokumentumok környezeti és ezzel összefüggő társadalmi hatásainak előrejelzése és értékelése, elsősorban az ország környezetvédelmi céljainak megvalósulása és a fenntartható fejlődés irányába történő elmozdulás szempontjából. Az SKV szabályait Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK Irányelve, illetve annak hazai jogrendbe ültetett verziója, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza. Az SKV célja, hogy kedvező irányba befolyásolja a programokat, támogassa a megfelelő kompromisszumok kialakítását, és segítsen elkerülni az elfogadhatatlan hatásokat. Az SKV már a tervezés korai szakaszaiban is támogatja a tervezőket abban, hogy az egyes operatív programokban hogyan lehet a környezeti követelményeket a legmegfelelőbben megjeleníteni, és a környezeti fenntarthatóság irányába kedvező elmozdulásokat elérni. A partnerségi folyamaton keresztül a közvélemény, továbbá a szakértői és civil szervezetek figyelemmel kísérhetik a teljes környezeti értékelési folyamatot az SKV tematikájának kialakításától a programok tervezésében való részvételen keresztül a végső környezeti jelentés kialakításáig.

A 2014-2020 időszakra vonatkozó Operatív Programok (továbbiakban OP) a

https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20 oldalon olvashatók.

Az Operatív Programok Stratégiai Környezeti Vizsgálata során készült környezeti jelentések, azok partnerségi összefoglalója, valamint, az OP módosítások környezeti szempontú elemzései, azaz az SKV screening dokumentumok az alábbi hivatkozásokról tölthetők le:

 

2014-2020 Operatív Programokról készült  Stratégiai Környezeti Vizsgálatok:

-   Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) kapcsán készült környezeti jelentés
-   Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kapcsán készült környezeti jelentés 
-   Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) kapcsán készült környezeti jelentés 
-   Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) kapcsán készült környezeti jelentés
-   Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) kapcsán készült környezeti jelentés
-   Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kapcsán készült környezeti jelentés
-   Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kapcsán készült környezeti jelentés
-   Vidékfejlesztési Program (VP) kapcsán készült környezeti jelentés

 

2014-2020 Operatív Programokhoz kapcsolódó SKV jelentések partnerségi összefoglalója

SKV partnerségi összefoglaló

 

2014-2020 Operatív Programok módosításainak környezeti szempontú elemzései

- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosítások környezeti szempontú elemzései

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosítások környezeti szempontú elemzései

- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program módosítások környezeti szempontú elemzései

- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosítások környezeti szempontú elemzései

- Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program módosítások környezeti szempontú elemzései

- Terület és Településfejlesztési Operatív Program módosítások környezeti szempontú elemzései

- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program módosítások környezeti szempontú elemzései

 

A 2014-2020-as operatív programok SKV monitoringja

A 2014-2020-as operatív programok SKV monitoringja

 

Egyéb SKV vonatkozású kiadványok, segédletek

Az SKV eljárás és monitoring tagországi tapasztalatai