Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánjuk biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését.

A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán hajtjuk végre. Az operatív program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak.

A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.

A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza.

Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elsődleges célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa.

 Magyarország a Partnerségi Megállapodást 2014. szeptember 11.-én aláírta az Európai Bizottság. A Partnerségi Megállapodásban foglalt célok és azok elérésének részletes kifejtése az operatív programok feladata.

A tárgyalások folyamatosan zajlanak az Európai Bizottsággal az operatív programok tartalma kapcsán.

A partnerség elvének jegyében a jelenlegi oldalon folyamatosan nyomon követheti a programok tartalmának változását, azonban azok tartalma brüsszeli jóváhagyásukig még változhat.

 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT OPERATÍV PROGRAMOK

RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP)
KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP)
MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM (MAHOP)
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)
INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP)
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

 

Az operatív programokkal kapcsolatos észrevételek és javaslatok társadalmi egyeztetése.

Fórumtéma címe Hozzászólások száma Indult Utolsó hozzászólás Véleményezési határidő
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 31 2014-11-07. 15:53 2014-11-25 07:03 2014-11-25. 08:00
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) 34 2014-11-07. 16:13 2014-11-24 22:48 2014-11-25. 08:00
KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 8 2014-11-07. 16:17 2014-11-24 23:24 2014-11-25. 08:00
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 42 2014-11-07. 16:22 2014-11-25 00:25 2014-11-25. 08:00
EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) 24 2014-11-07. 16:28 2014-11-25 00:03 2014-11-25. 08:00
VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) 19 2014-11-07. 16:34 2014-11-25 00:00 2014-11-25. 07:59
RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) 6 2014-11-07. 16:50 2014-11-24 23:59 2014-11-25. 07:59
INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) 13 2014-11-07. 17:05 2014-11-24 22:43 2014-11-25. 07:59
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 68 2015-02-06. 10:45 2015-03-01 00:49 2015-03-02. 10:04
KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM - átdolgozott verzió 2 2015-04-22. 15:08 2015-04-30 23:12 2015-05-04. 14:11
MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM 3 2015-05-13. 11:54 2015-05-28 22:48 2015-05-29. 10:04

A partnerségbe vont dokumentumokra érkezett észrevételekre, javaslatokra, kérdésekre adott válaszaink a Bizottsággal történő egyeztetés lezárultát követően kerül közzétételre honlapunkon.

A GINOP, TOP, VEKOP, EFOP, IKOP, KEHOP, MAHOP, VP nyílt társadalmi egyeztetésére 2013. október 17 - 2013. december 15-e, az RSZTOP és KÖFOP esetében pedig 2014. június 11- 2014. június 30-a között került sor.

Az operatív programokra korábban beérkezett észrevételek az alábbiakban tekinthetőek meg:

 

A 2014-20-AS OPERATÍV PROGRAMOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE SORÁN BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEK              
RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) -
Észrevételek
KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) -
Észrevételek
MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM (MAHOP) -
Észrevételek
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) -
Észrevételek
EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) -
Észrevételek
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) -
Észrevételek
INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) -
Észrevételek
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) -
Észrevételek
VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) -
Észrevételek
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) -
Észrevételek

Az operatív programok korábbi szövegezései itt ismerhetőek meg:

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL TÖRTÉNŐ HIVATALOS TÁRGYALÁSRA BENYÚJTOTT 2014-20-AS OPERATÍV PROGRAMOK
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) -
A bizottsághoz benyújtott változat
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) -
A bizottsághoz benyújtott változat
KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) -
A bizottsághoz benyújtott változat
VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) -
A bizottsághoz benyújtott változat
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) -
A bizottsághoz benyújtott változat
INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) -
A bizottsághoz benyújtott változat
EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) -
A bizottsághoz benyújtott változat
RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) -
A bizottsághoz benyújtott változat 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) -
A bizottsághoz benyújtott változat 

 

A lenti táblázatban a 2014-20-as OP-k ex ante értékeléseinek vezetői összefoglalói olvashatók:
 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL TÖRTÉNŐ HIVATALOS TÁRGYALÁSRA BENYÚJTOTT 2014-2020-AS OPERATÍV PROGRAMOK EX ANTE ÉRTÉKELÉSEINEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓI
AZ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) EX ANTE ÉRTÉKELÉSI JELENTÉSÉNEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA (2015. május)
A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) EX ANTE ÉRTÉKELÉSI JELENTÉSÉNEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA (2015. május)
AZ INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) EX ANTE ÉRTÉKELÉSI JELENTÉSÉNEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA (2015. május)
A KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) EX ANTE ÉRTÉKELÉSI JELENTÉSÉNEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA (2015. május)
A KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) EX ANTE ÉRTÉKELÉSI JELENTÉSÉNEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA (2014. június)
A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) EX ANTE ÉRTÉKELÉSI JELENTÉSÉNEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA (2015. május)
A VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) EX ANTE ÉRTÉKELÉSI JELENTÉSÉNEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA (2015. május)