Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elvégezte a 2007-13-as operatív programok 2011-2013-es akcióterveinek stratégiai környezeti vizsgálatát, ami elérhető az alábbi dokumentumokban.

Tájékoztatás a Közlekedés Operatív Program 5. módosításához kapcsolódó Stratégiai Környezeti Vizsgálatról

A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 5. módosítását kezdeményező Irányító Hatóság az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően megvizsgálta a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) elkészítésének szükségességét. A Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztályának Értékelési és Elemzési Osztálya előzetes vizsgálat alapján megállapította, hogy a módosításnak nincs jelentős környezeti hatása, így az SKV vizsgálatot nem kell lefolytatni. Ennek alapján áttekintő jelentést (screening report) készített, mely az OP módosítás dokumentációjának részét képezi. Az áttekintő jelentést itt tekintheti meg