• NFT közreműködő szervezetek

    A Nemzeti Fejlesztési Terv közreműködő szervezetei. A közreműködő szervezet a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap kezelése során eljáró szervezet, a Strukturális Alapok esetén az irányító hatóság által átruházott hatáskörben.

    Részletek
  • NFT Irányító Hatóságok

    A Nemzeti Fejlesztési Terv irányító hatóságai. Az Irányító Hatóság közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását.

    Részletek