2019 július 31. 12:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” című (GINOP-5.3.5-18 kódszámú) felhívás beadási határideje 2019. szeptember 30-án 12 órakor lezárul.

A Felhívás 4.1 pontja alapján a 3.4.1.1. b) pontban felsorolt témák kidolgozására ágazatonként, illetve alágazatonként, szakágazatonként csak egy-egy projekt támogatható. Annak érdekében, hogy a támogatást igénylők célzottabb módon készíthessék elő támogatási kérelmüket, tájékoztatásul ismertetjük azokat az ágazatokat és tématerületeket, amelyekre 2019.07.02. napjáig még nem érkezett be kérelem. (A felsorolásban nem szereplő tématerületekre is van mód támogatási kérelem benyújtására, de ebben az esetben a támogatást igénylőnek számolnia kell azzal, hogy amennyiben az adott ágazatban és témakörben más támogatást igénylő már nyújtott be egy ezt megelőző szakaszhatárnapra támogatási kérelmet, és az megfelel a támogatási feltételeknek, akkor a később beérkezett támogatási kérelmet mérlegelés nélkül el kell utasítania a Támogatónak.)

Ezen ágazatok és tématerületek az alábbiak:

Részletek itt: