2017 március 9. 09:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című (VEKOP-6.3.2-17 kódszámú) felhívás. A projekt célja a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:

-        legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy

-        hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal.

Emellett elengedhetetlen, hogy a fejlesztés eredményeként az adott település(rész), ahol a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások, valamint foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói:

•        GFO 311 – Központi költségvetési irányító szerv

•        GFO 312 – Központi költségvetési szerv

•        GFO 321 – Helyi önkormányzat

•        GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv

•        GFO 327 – Helyi önkormányzatok társulása

•        GFO 525 – Vallási tevékenységet végző szervezet

•        GFO 529 – Egyéb egyesület

•        GFO 551 – Bevett egyház

•        GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

•        GFO 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

•        GFO 559 – Egyházi szervezet technikai kód

•        GFO 561 – Közalapítvány

•        GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye

•        GFO 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

•        GFO 569 – Egyéb alapítvány

•        GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

•        GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 730 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 2-től 2019. július 1-ig lehetséges.