2019 szeptember 5. 11:30
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” című (EFOP-1.10.2-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

1.    A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint módosult:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6.002.660.166.- Ft.

2.    A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre fejezete pontosításra került:

Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye