2018 május 30. 09:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15. kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
- Módosult a felhívás 3.2. bekezdés VII. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok rész 21- es pontja.
- A felhívás 3.2. bekezdés V. Ültetvény kivágása és újratelepítése fejezet 14-es pontjába tartozó szövegrész kibővítésre került.
- A felhívás 3.2. bekezdés IX. Ellenőrzés részben mind módosult a 8-as és 10-es számú pont.
- A felhíváshoz tartozó 7. számú melléklet Szankciós táblázat, Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. és a 17. pontja átírásra került.
- A felhíváshoz tartozó 7. számú melléklet Szankciós táblázat, Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei  rész 8. pontja is módosult.
- Módosult A felhíváshoz tartozó 8-as  melléklet Fogalomjegyzék  63. pontja.