2018 április 17. 09:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-6.1.1-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:

 

1.Kiegészítésre került a Felhívás 3.1.5 „A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” pontja táblázatos része.

 

Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

Támogatási kategória

A támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4 § 5.

csekély összegű támogatás

 

2.    Módosult a Felhívás 3.2. „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontja a mérföldkövek teljesítésére vonatkozóan:
„Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”

3.    Kiegészült a Felhívás 3.3.1 „A projekt megkezdése” pontja az alábbi bekezdéssel:
„A 3.2. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek – figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra – kizárólag a csekély összegű (de minimis) támogatás keretében számolhatók el.”

4.    Módosult a Felhívás 5.5 „Az elszámolható költségek köre” pontja magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használatára vonatkozóan:

„Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni.”