2017 június 19. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” című (VEKOP-7.2.4-17 kódszámú) felhívás.

1.    Módosult a 3.1.1 fejezet 2) pontja az alábbiak szerint: Intézményen belül új munkakörben történő foglalkoztatás: A támogatást igénylőnél új munkakörben alkalmazni kívánt orvos, rezidens, egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásának támogatása.
2.    A Felhívás 3.4.1.1 fejezet 2) Számszerűsített szakmai elvárások pontjában a Betöltetlen intézményi hiányszakmának minősülő munkakörök arányának csökkenése mutató kiindulási értékéhez az alábbival került kiegészítésre: „(a projekt megkezdését megelőző napon fennálló állapotnak megfelelően)”.
3.    Pontosításra került a Felhívás 3.4.1.1 fejezet 4) a) pontban az intézményi szintű hiányszakmák meghatározása.
4.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezet 4) c) pontja kiegészítésre került a „Gyermekpszichiátriai mobil team”-mel, valamint módosult a mobil team tagjaira vonatkozó előírás az alábbira: „A mobil team tagja lehet az intézményi belső munkaszervezéssel bevont meglévő alkalmazottja és/vagy a projekt keretében újonnan foglalkoztatott munkatársa.”
5.    A Felhívás 5.4. fejezetéből törlésre került az alábbi mondat: „Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.”
6.    A Felhívás 5.5. fejezetében pontosításra kerültek a Százalékban meghatározott átalányalapú kifizetésre vonatkozó elvárások, a Saját teljesítésre vonatkozó rész kiegészítésre került az alábbi módon: „Általános (rezsi) költség, kizárólag Általános vállalat-irányítási költség esetén, személyi jellegű költségek tekintetében”.
7.    A Felhívás 6.1. fejezetében a csatolandó mellékletek körére vonatkozó elvárások a Likviditási tervre, valamint az Árajánlatokra vonatkozóan pontosításra kerültek.
8.    Módosult a felhívás mellékletét képező Mobil team-ek melléklete, kiegészült XVIII. GYERMEKPSZICHIÁTRIAI MOBIL TEAM fejezettel.