2017 június 19.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-6.6.1-16 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 1.2. pontjában módosult a felhívás keretében rendelkezésre álló forrás 4,769 milliárd Ft-ról 4,93175 milliárd Ft-ra.
2.    A Felhívás 4.1. pontjában a támogatást igénylők köre pontosításra került, a konzorciumi partnerek köre kiegészítésre került az Önkormányzati Hivatallal (költségvetési szerv) (GFO 325), az alábbiak szerint: „Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 325, 327)”
3.    A Felhívás 5.5 pontjában a 200 millió Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás esetében pontosításra került, hogy ez a százalékos átalány alkalmazását jelenti, valamint a projektmenedzsment tevékenység esetében az elszámolhatóság feltétele a záró kifizetési igénylés benyújtására módosult.
4.    Módosult a Felhívás 5.6 pontjában a piaci árak igazolására vonatkozó szabályozás.
5.    A Felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek köre pontja kiegészítésre került az alábbival: „Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott”.
6.    A Felhívás 6.1 pontjában a csatolandó mellékletek köre kiegészítésre került az alábbiakkal:
Árajánlatok:
a)    A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b)    Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
c)    Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.
7.    A Felhívás 11. sz. mellékleteként megjelent „Költség-haszon elemzés sablonok és útmutató” c. melléklet törlésre került, mivel az aktuális dokumentum csomag feltöltésre került a Széchenyi 2020 honlapon a TOP általános mellékletei közé. https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
8.    Módosult Székesfehérvár Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében a teljes rendelkezésre álló keretösszeg, a projekt elszámolható összköltsége, valamint az igényelhető támogatás maximuma 372 millió Ft-ról 534,75 millió Ft-ra.