2018 október 29. 16:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP4-10.2.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Törlésre került a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások I. Általános követelmények  3.) pontja:

„Magyar szürke szarvasmarha esetében további előírás, hogy támogatási évente a támogatott tehénállomány legalább 40%-ának legyen fajtatiszta ellése.”

- Törlésre került a 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása VI. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai 11.) pontja:

„Magyar szürke szarvasmarha esetében, amennyiben az adott évben nem valósul meg a legalább 40%-os fajtatiszta ellési arány, úgy a támogatást igénylő az adott évi támogatási összegre nem jogosult.”

- Átvezetésre került a támogatói intézményrendszer változása (Miniszterelnökség helyett Agrárminisztérium)