2017 június 22. 09:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-16 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 1.2 pontjában a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 308 millió Ft-ról 2 445 millió Ft-ra emelkedett.

2.    Módosult a Felhívás 5.6 pontjában a piaci árak igazolására vonatkozó szabályozás, amely során – többek közt – bekerült a felhívásba a támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó költség-alátámasztás szükségessége is.

3.    A Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre kiegészítésre került az alábbival: „minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott”.

4.    A Felhívás 6.1 pontjában a csatolandó mellékletek köre kiegészítésre került az alábbival:

Árajánlatok:
a)    A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b)    Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat.
c)    Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.

5.    A Felhívás mellékletei között megjelenő Debrecen Megyei Jogú Város területspecifikus melléklete módosításra került az alábbiak szerint:
•    1.2 pontban a rendelkezésre álló forrás 40 millió Ft-ról 177 millió Ft-ra növekedett.
•    5.2 és 5.3 pontban a projekt elszámolható összköltsége és az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 40 millió Ft-ról 177 millió Ft-ra emelkedett.