2019 augusztus 15. 14:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:
  • A Felhívás bevezető (a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
  • A Felhívás 1.2. pontjában a meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon 4,128 milliárd Ft-ra módosult.
  • A Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel összhangban módosultak.
  • A Felhívás 5.6. pontjában módosításra került a piaci ár igazolásának módja
  • A Felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”, valamint a táblázatban a műszaki ellenőr költségénél kivételként szerepel „FIDIC” mérnök költsége.
  • A Felhívás 7. pontja kiegészült általános adatvédelmi rendelet - GDPR előírásaival
  • Nógrád megye számára új területspecifikus melléklet került megnyitásra. A Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pont A) alpontjában lévő felsorolás kiegészült Nógrád megye területspecikfikus mellékletével.