2019 július 26. 10:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:

A Felhívás bevezető (a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.

 •          A Felhívás 1.2. pontjában a meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon 27,394 milliárd Ft-ra módosult.
 •          A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontja kiegészült az alábbi 1.3 értékelési szemponttal:

„Kiemelt projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, és a TOP Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt. Az illeszkedés a megalapozó dokumentumban szöveges formában kifejtésre került. Az adott területi szereplő területi kiválasztási kritériumok szempontjai jelen Felhívás területspecifikus mellékleteinek a 4.4.2 pontjában találhatóak. Megfelelt minősítés csak akkor adható, ha a támogatási kérelem valamennyi szempontnak megfelel. Standard eljárásrend esetében nem releváns minősítést szükséges adni.”

 •          A Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel összhangban módosultak.
 •          A Felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”.
  •          A Felhívás 7. pontja kiegészült általános adatvédelmi rendelet - GDPR előírásaival
  •          A Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pont A) alpontjában lévő felsorolás kiegészült „Jász-Nagykun-Szolnok megye (kiemelt)” területspecikfikus mellékletével.
  •          Módosult Baranya megye területspecifikus melléklete (TOP-1.1.1-16-BA1) az alábbiak szerint:
   •          Az 1.2 pontban a teljes rendelkezésre álló keretösszeg 1585 millió Ft-ra, míg a Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 533 millió Ft-ra emelkedett.
   •          A 4.3 a) alpontban a támogatási kérelmek benyújtására új benyújtási szakasz került beszúrásra (2019. július 29-tól 2019. augusztus 30-ig).
   •          Az 5.2 pont a 2. benyújtási szakaszban minden megyén belüli jogosult számára a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 530 millió Ft lehet, valamint az első benyújtási szakaszban minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg esetén 533 millió Ft lehet a projekt elszámolható összköltsége.
   •          Az 5.3 a) alpontban az első benyújtási szakaszban a „minden további jogosult számára” igényelhető vissza nem térítendő támogatás összeg maximuma 533 millió Ft-ra emelkedett, a 2. benyújtási szakaszban 530 millió Ft.
   •          Az 5.3 b) alpont kiegészült az alábbi szöveggel: „a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak figyelembevételével.”
  •          Jász-Nagykun-Szolnok megye esetén új kiemelt eljárásrendű területspecifikus melléklet (TOP-1.1.1-16-JN2) került megjelentetésre 517,82 millió Ft keretösszeggel.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Baranya és Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében a kitöltő programok a későbbiekben módosulnak.