2019 március 21. 15:45
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érinti:

1)       Módosult a tartalomjegyzéket követő bevezető rész.
2)       Kiegészült a Felhívás 3.2 pontjának eleje a „Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása” célhoz kapcsolódó állami támogatási szabályozással, illetve módosult ugyanezen pontban lévő állami támogatási kategória táblázat utolsó sora.
3)       Kiegészült a Felhívás 3.5.1 A projekt megkezdése pontja a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségekkel kapcsolatos szabályozással.
4)       Kiegészült a Felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre pont bevezető részének negyedik alpontja a „Magyarországnak címzett” szövegrésszel.
5)       Továbbá módosult ugyanezen pont regionális beruházási támogatásra vonatkozó részének g) pontja.
6)       Módosult a Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pontjának regionális beruházási támogatásra vonatkozó része az áttelepítés vonatkozásában.
7)       Módosult a Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pontjában lévő táblázat a műszaki ellenőri szolgáltatás vonatkozásában, illetve kiegészítésre került ugyanezen pont utolsó bekezdése.
8)       Módosult a Felhívás 5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok vonatkozó pont regionális beruházási támogatásra vonatkozó részének utolsó bekezdése.