2018 december 20. 11:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1)    A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak szerint: „A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”
2)    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra módosult.
3)    A Felhívás 3.2 pont eleje kiegészült a „Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása” célhoz kapcsolódó állami támogatási szabályozással.
4)    A Felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre pont bevezető részének negyedik alpontja kiegészült a „Magyarországnak címzett” szövegrésszel.
5)    Módosult ugyanezen pont regionális beruházási támogatásra vonatkozó részének g) pontja.
6)    A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
7)    A Felhívás 5.5. pontjában módosult a projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség és napidíj egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében a kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen feltüntetett több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés elszámolása (záradékolás).
8)    Módosult a Felhívás 5.7. pontjában lévő táblázat a műszaki ellenőri szolgáltatás vonatkozásában, illetve módosult ugyanezen pont utolsó bekezdése.
9)    Módosult a Felhívás 5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok vonatkozó pont regionális beruházási támogatásra vonatkozó részének utolsó bekezdése.
10)    Somogy megye területspecifikus melléklete 4.3 pontjának módosításával a támogatási kérelmek benyújtása új benyújtási szakaszban 2018. december 28-tól 2019. január 31-ig lehetséges.