2019 május 9. 09:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1)    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
2)    A Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontjában törlésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium megnevezés.
3)    A Felhívás 3.2. pontjában pontosításra került, hogy a táblában megnevezett előkészítési tevékenység alatt a támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségeket értjük, amennyiben azok az állami támogatásnak minősülő támogatható tevékenységhez kapcsolódnak.
4)    A Felhívás 3.4.1.1. fejezet Általános feltétel 2. pontjának b. alpontjában a felhívás 3.1.5 pontjára való hivatkozás javításra került 3.2.-re.
5)    A Felhívás 3.4.2. pontjában módosult az alábbi rész: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési kérelmet kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.”
Helyette: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”
Továbbá lábjegyzetben jelölésre került, hogy a KKK helyett a tervzsűri lebonyolítását mely szervezet látja el.
6)    A Felhívás 3.5.2. pontjában módosult a pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje.
7)    A Felhívás 4.3. pontjában a Nemzetgazdasági Minisztérium megnevezéshez lábjegyzet került beszúrásra az alábbi szöveggel: „A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében 2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium.”
8)    A Felhívás 7. fejezetébe beillesztésre került a GDPR-ra vonatkozó szabályozás.
9)    Módosult a Felhívás 12. sz. mellékletét képező „Iránymutatás közúti biztonsági audit készítéséhez” c. dokumentum. Pontosításra kerültek az közúti biztonsági audit elvégzésének az esetei.