2017 február 24. 12:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése” című (VP4-10.2.2.-15 kódszámú) felhívás és a Támogatói Okirat.

A felhívásban és a Támogatói Okiratban az alábbi módosítások történtek:

  • A felhívás keretösszege pontosításra került 3,8-ról 3,78 Mrd Ft-ra;
  • A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezet I. Általános követelmények pontjának 5. A támogatást igénylő feladata g) alpontja módosult.

A II. A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai című és a  fejezet módosult

A VI. Vis maiorra vonatkozó szabályok 3.b) és 6. pontjában módosítás történt.

            AVII. Jogkövetkezmények 2.e) pontja módosult

  • A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet kiegészítése a következő szövegrésszel: „Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.”
  • A 4.4. Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend fejezet 6. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok alfejezetének 6. pontja módosult.
  • A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 1. pontja kiegészült.

A Támogatói Okiratban technikai módosítások történtek, továbbá kiegészítésre került a Felülvizsgálati záradékkal és a 3. és 4. melléklettel. A Jogkövetkezmények rész felhívásban történt módosításának átvezetése.