2018 március 6. 15:30
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára ” című (VEKOP-8.5.3-17 kódszámú) felhívás módosult.

A felhívást érintő fontosabb változások:

 

 • A támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyeket bevonni, a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:
  • bevonást megelőző 12 hónapban volt közfoglalkoztatott vagy
  • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy
  • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek
 • Kölcsönzött munkaerő támogatása abban az esetben támogatható, amennyiben a sikeres képzést követően állományba kerül a kölcsönzött munkaerő.
 • A képzések lebonyolítása a korábban megfogalmazott belső és külső képzés mellet történhet saját teljesítés keretében (ez utóbbi kizárólag a Fktv. szerinti engedélyezett vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésekre vonatkozik);
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-ának külső és/vagy saját teljesítésben Fktv. szerint engedélyezett és vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésnek kell lennie;
 • A támogatható képzések - a korábbi 7% - helyett maximum 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés;
 • Átalakult az értékelési szempontrendszer – új kiemelt területek kerültek be a pontozási rendszerbe:
  • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződéssel és vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés;
  • igazolt működési tapasztalattal rendelkező képzőintézmények igénybevételének előnyben részesítése (árbevétel és működési idő);
  • a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projektek előnyben részesülnek.
 • A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások esetében lehetővé válik, hogy konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújtsanak be;
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 6-tól 2018. május 11-ig van lehetőség.
 • Fontosabb változások az elszámolható költségekre vonatkozó korlátok esetében:
  • a képzéshez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át;
  • a képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat;
  • a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja meg a projekt összköltségének 30%-át;
  • olyan munkavállalók vonhatóak be a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 405 459 Ft-ot.
 • A képzési költségek vonatkozásában a felhívás mellékleteként rendelkezésre álló sablon alapján kiállított referenciadokumentum benyújtása kötelező.
 • A képzések megvalósításának nyomon követése érdekében részletezésre került azon előírás, hogy képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni;
 • A felhívás egyes pontjaiban további, értelmezést segítő szövegpontosítások történtek.