2021 január 18. 10:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása” című (VP3-3.1.1-19 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Értesítjük a Támogatást Igénylőket, hogy módosult a VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása felhívás, és egyes mellékletei.

A módosítás a Felhívás alábbi fejezeteit érinti: 
3.1.1.1. A védett elnevezéseket egységesen az E-Ambrosia adatbázis tartalmazza. A korábban használt adatbázisokra történő hivatkozás törlésre került. 
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A támogatást 5 éven keresztül vehetik igénybe a jogosultak, a TK benyújtás évétől függetlenül. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2022. december 31-e. 
4.4.2. Kiválasztási kritériumok Tartalmi értékelés táblázat 3. pontjában a szakirányú mellékletekre vonatkozó hivatkozás javításra került.
4.4.2. Kiválasztási kritériumok A 4. és 4A mellékletek (minőségrendszeri tagság és előállított termékek száma) szerinti igazolást a NÉBiH és a Kormányhivatal mellett az a szervezet is kiállíthassa, amely a földrajzi területről való származást vagy a termékleírásnak való megfelelést igazolja 
6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pont pontosításra kerül a fiatal gazdálkodói státusz igazolására vonatkozó egységesített szövegrészekkel. 
6.3. Kifizetési kérelem mellékleteként kell benyújtani minőségrendszerben való részvételi igazolást, ha a kedvezményezett olyan minőségrendszerben való tagság alapján kéri a kifizetést, melyben a korábbi kifizetésekkor nem volt tag. 

A felhívás mellékletei az alábbiakban módosulnak:
•        Fogalomtár: módosul az elektronikus nyilvántartások, a fiatal gazdálkodó fogalma, a termelői csoport és termelői szervezet fogalma (jogszabály átvezetés) valamint új szakképesítések bevezetése miatt az elfogadható szakképesítések köre.
•        3 új melléklet kerül feltöltésre: STÉ táblázat, hasznosított területek és éves állatlétszám igazolás nyomtatványok.

A módosítások a Támogatást Igénylőket negatívan nem érintik, és a folyamatban lévő ügyek esetén is alkalmazásra kerülnek.