2017 március 20.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „KKV energia hitel” című (GINOP-8.4.1/B-16 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációjában az alábbi főbb módosítások történtek:

Termékleírás – 2017.03.24-től hatályos

 • a Kölcsönfelvevők körénél annak egyértelműsítése, hogy külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepei is igényelhetnek kölcsönt,
 • az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendjének módosításából fakadó változtatásokhoz igazodva a „kapcsolt vállalkozás” „kapcsolódó vállalkozásra” történő átírása,
 • annak rögzítése, hogy az elszámolható költségekhez más uniós támogatás nem vehető igénybe,
 • az előkészítési tevékenységek elszámolható költségeinek kiszélesítése,
 • a nyilvánosság biztosításának és a projektmenedzsment költségeinek elszámolhatóvá tétele,
 • a fedezettség elvárt mértéke a továbbiakban nem kerül nevesítésre a Termékleírásban,
 • a projekt tárgyának az MFB Zrt. jóváhagyásával történő elidegeníthetőségének rögzítése,
 • 2020.12.31-re változik a hitel utolsó igénybevételi lehetőségének dátuma,
 • a felajánlott biztosítékok köre kibővült a hitelintézet által vállalt garanciával,
 • beillesztésre kerültek az állami támogatási szabályok

Hitelkérelmi nyomtatvány – 2017.03.24-től hatályos

 • a felajánlott biztosítékok pontja kibővült a hitelintézet által vállalt garanciával,
 • a benyújtandó dokumentumok listája pontja kibővült a fedezetként felajánlott hitelintézet által vállalt garancia esetén a kibocsátó bank szándéknyilatkozata ponttal,
 • a hitelkérelmi nyomtatvány kiegészült egy „cash-flow” táblával
 1. a „cash-flow” tábla a Támogatást Igénylők részére a támogatási kérelem kidolgozásában nyújt segítséget,
 2. benyújtása a 2017. február 28-tól beadott kérelmekre visszamenőlegesen is érvényes; a már benyújtott kérelmek kapcsán hiánypótlási folyamat keretében kerül bekérésre