2018 január 18. 14:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

- Általános elvárások fejezet 3.2.1. B) 2. és 3. pontjában került meghatározásra a projekt keretében - tevékenységenként - benyújtandó vízjogi engedély típusa, ill. a vízjogi engedély iránti eljárás megindításának igazolása.

- A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek fejezet 6.19. pontjában meghatározásra került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor milyen igazoló dokumentum csatolása szükséges.

- A felhívás 4. számú mellékletében a Telepítésre ajánlott (preferált) fajták jegyzékében szereplő Gála fajtakörhöz tartozó fajták törlésre kerültek, a Gála fajtakörhöz tartozó fajták a ’Gála és klónjai’  megnevezés szerint szerepelnek a mellékletben.

- A felhívás 6. számú melléklete (Fogalomtár) kiegészült a vízjogi engedély fogalmával.

Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat is.