2018 október 24. 16:45
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című (GINOP-2.2.1-18 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

4.1. Támogatást igénylők köre

Konzorciumvezető kizárólag a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

 

A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő költségvetési szervnek vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézményének, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó, egyházi vagy magán felsőoktatási intézménynek.

Konzorciumvezető kizárólag a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott kis -, közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

 

A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő költségvetési szervnek, vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézményének, vagy többségi állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságnak, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó, egyházi vagy magán felsőoktatási intézménynek.

4.3     A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2018. október 26 -től 2018. november 7. 12.00 óráig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

• 2018. november 7. 12 óra 00 perc

a)       A támogatási kérelmek benyújtása 2018. november 5-től 2018. november 12. 10.00 óráig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

•        2018. november 12. 10 óra 00 perc