2016 augusztus 22. 16:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című (VEKOP-5.3.2-15 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra kerültek az előlegnyújtásra vonatkozó előírások a Felhívás kezdőlapján és 5.4 Előleg igénylése pontjában. Az igényelhető előleg mértéke 100%-ra módosult.

2.    Jogszabályváltozás miatt módosításra került a Felhívás 1.2 A támogatás háttere pont jogszabályi hivatkozása.

3.    Módosításra került a Felhívás 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége pontja.

4.    A 3.1.2 önállóan nem támogatható tevékenységek pont e) alpontjából törlésre került a „Kerékpárosbarát” rész

5.    A Felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek pont kiegészítésre került az alábbi tevékenységgel:

„p) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.”

6.    Kiegészítésre került a Felhívás 3.1.5 pont első bekezdése, törlésre került az a) pontból a „hatósági – azaz” megfogalmazás, továbbá a táblázatban megjelent az új önállóan nem támogatható tevékenység lehetséges jogcímeivel.

7.    A Felhívás 3.2 pont kiegészítésre került az új önállóan nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó feltételekkel a c13) pontban.

8.    A Felhívás 3.3.2 pontja kiegészítésre került az alábbi szakasszal:

„Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.”

9.    A Felhívás 3.6 pontja az alábbira módosult:

„A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.”

10.    A Felhívás 5.5 Elszámolható költségek pontja kiegészítésre került az alábbi szakasszal:

„Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott  költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.”

11.    Jogszabályváltozás miatt módosításra került a Felhívás 5.7 pontjában szereplő táblázatokat követő bekezdése. A szerződéskötést követően átcsoportosítható költségtípusok körébe az ingatlanvásárlás költsége is bekerült.