2017 augusztus 16. 13:30
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) Felhívás az alábbiak szerint:

1.    A Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontjában az indikátor neve javításra került a következők szerint:

Eredeti megnevezés    Módosított megnevezés
Felújított vagy átalakított kialakított, a gyermekesély programokhoz kapcsolódó épületek férőhely kapacitása    Felújított vagy átalakított, a gyermekesély programokhoz kapcsolódó épületek férőhely kapacitása

2.    A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont kiegészítésre került az alábbiak szerint:  

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása
Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.